gif gif

Digital Hash T-shirt Museum - PanAsia Hash Collection
 


PanAsia Hash 1987
Singapore
Lofty


PanAsia Hash 1989
Pataling Jaya, Malaysia
Chee Bye
 PanAsia Hash 1991
Bandung, Indonesia
D'Dildo
 PanAsia Hash 1993
Singapore
Rawhide
 PanAsia Hash 1995
Kuching, Malaysia
Quick Drawers
 PanAsia Hash 1997
Jakarta, Indonesia
Rawhide


PanAsia Hash 1999
Perth, Australia
LoftyPanAsia Hash 2001
Langkawi Island, Malaysia
Lofty

jpg

PanAsia Hash 2003
Kuala Lumpur, Malaysia
GoToTheHash Collection
 
PanAsia Hash 2005
Kuching, Malaysia
Quick Drawers
 PanAsia Hash 2007
Medan, Indonesia
Rail JerkerPanAsia Hash 2009
Angeles City, Philippines
Rail JerkerPanAsia Hash 2011
Bandung, Indonesia
Quick Drawers
 PanAsia Hash 2013
Pattaya, Thailand
GoToTheHash Collection
PanAsia Hash 2015
Pondicherry, India


Pan Asia 2017
Sokcho, Gangwan, South Korea

 Pan Asia 2019
Zhangjiajie, China
Bubbles
 

Pan Asia 2021(22)
Pandragan, Indonesia
GoToTheHash Collection


PanAsia Hash 2024
Johor Bahru, Malaysia
   

image

http://gotothehash.net


GoToTheHash!